650 

Συμβουλευτική για τις αιτήσεις στην Αμερική

  • Exclusive Mentoring Workshop με τον Γιώργο Κατσίκη ζωντανά από το ΜΙΤ
  • Παροχή δειγμάτων (samples) για όλα τα έγγραφα των αιτήσεων
  • Καθοδήγηση για τη συγγραφή Personal Statement
  • Review & editing του Personal Statement του μαθητή. Ανάλυση, κριτική και αξιολόγηση στο πρώτο και στο τελικό προσχέδιο για ένα πανεπιστήμιο με διορθώσεις και σχόλια, καθώς και σε μία παραλλαγή.
  • Επιμέλεια του βιογραφικού σημειώματος (CV)
  • Επεξήγηση της διαδικασίας για τις επίσημες μεταφράσεις του πτυχίου και των λοιπών εγγράφων και της σφραγίδας της Χάγης
  • Καθοδήγηση για τις Συστατικές Επιστολές. Συμβουλευτική για το ποιες να επιλέξετε, καθοδήγηση για το περιεχόμενό τους, παροχή δειγμάτων, καθώς και κριτική και αξιολόγηση με σχόλια αν σας δοθούν τα τελικά προσχέδια από τους καθηγητές ή εργοδότες.
  • Καθοδήγηση για την τελική Επιλογή Πανεπιστημίου
Category:

Description