fbpx

Όροι Χρήσης

Ποιοι είμαστε:

GLOBAL PREP Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
με αριθμό Καταχώρησης ΓΕΜΗ 162183001000
Έδρα: Κατεχάκη 17, Αθήνα ΤΚ 11525
Τηλ.: 210-6910882
E-mail: info@globalprep.gr

Ο δικτυακός τόπος (εφεξής ΔT) https://globalprep.gr ανήκει στην «GLOBAL PREP  Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. », έχει καταχωρηθεί ως όνομα χώρου (domain name), η δε χρήση του υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του ΔT αποτελεί τεκμήριο ότι έχετε μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους. Άλλως εφόσον δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου.

Επειδή οι παρόντες όροι μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, σας παρακαλούμε να τους ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς η συνεχής χρήση σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου https://globalprep.gr το οποίο ενδεικτικά περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της «GLOBAL PREP  Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Διατηρούμε όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού, εκτός των ενδεχόμενων εξαιρέσεων που αφορούν σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Τα εγγεγραμμένα σήματα και ονόματα – προϊόντα ή υπηρεσίες- που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ΔΤ είναι σήματα κατατεθέντα και προστατεύονται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το περιεχόμενο διατίθεται σε εσάς που μας επισκέπτεστε αποκλειστικά και μόνο για προσωπική σας χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια από την «GLOBAL PREP Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» ως ιδιοκτήτη και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Με εξαίρεση των όσων ρητά ορίζονται τυχόν ανωτέρω, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, εκθέσετε, κατεβάστε μέσω διαδικτύου, διανείμετε, τροποποιήσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτού του διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα, ή να κάνετε κάποια εργασία που θα στηρίζεται σε φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα του διαδικτυακού μας τόπου, δίχως την προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της «GLOBAL PREP  Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτό το δικτυακό τόπο δεν θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα, αναφορικά με οποιοδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικό δικαίωμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της «GLOBAL PREP Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.».

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας υπόκειται στον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζει η «GLOBAL PREP Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» μπορείτε να τη δείτε εδώ όπου παρατίθεται η Δήλωση Ιδιωτικότητας-Πολιτική Απορρήτου.

Περιορισμός ευθύνης– Δήλωση αποποίησης

Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου (ΔΤ) όπως, πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, διατίθενται «ως έχουν».

Η «GLOBAL PREP Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του δικτυακού τόπου https://globalprep.gr να είναι ακριβείς και σαφείς.

Σε κάθε περίπτωση η «GLOBAL PREP Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη του δικτυακού τόπου https://globalprep.gr  για τυχόν ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των μέσω αυτού παρεχόμενων πληροφοριών, ο δε χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση του παρόντος ΔΤ.

Η «GLOBAL PREP Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» δεν φέρει ευθύνη για οιουδήποτε τύπου ζημία τυχόν υποστεί χρήστης του δικτυακού τόπου https://globalprep.gr  ή και τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η «GLOBAL PREP Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου https://globalprep.gr . Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός της τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα.

Επιπλέον η «GLOBAL PREP Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του μπορεί να εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης της. Σε κάθε περίπτωση η «GLOBAL PREP Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.»   δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί με τον δικτυακό τόπο https://globalprep.gr.

Η «GLOBAL PREP Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου https://globalprep.gr  από κακόβουλο λογισμικό. Εν τούτοις δεν εγγυάται πως ο δικτυακός της τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του δικού του μέσου πρόσβασης στον δικτυακό τόπο https://globalprep.gr με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus, κλπ.) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου μας. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης και σε καμία περίπτωση η «GLOBAL PREP Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

Υποχρεώσεις Επισκεπτών

Ο επισκέπτης/χρήστης του ΔΤ https://globalprep.gr  υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του. Επιπλέον αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία προκλήθηκε στον ΔΤ από τον επισκέπτη λόγω ακατάλληλων ενεργειών του.

Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στον νόμο ή μπορεί να βλάψει την «GLOBAL PREP   Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» ή/και τρίτους, όπως:

-η επέμβαση επί του δικτυακού τόπου https://globalprep.gr με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου του με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της «GLOBAL PREP Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.»

-ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο,

-η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών κλπ. που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την άμεση ή έμμεση επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και τη βλάβη της «GLOBAL PREP Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.»  και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της,

-η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της «GLOBAL PREP Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» .

-η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στον δικτυακό τόπο https://globalprep.gr  ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτού από τρίτους.

-η πρόκληση, μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο,

Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο και στη «GLOBAL PREP Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» ή και στο δίκτυο γενικότερα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων ‘Όρων Χρήσης, χρήση του δικτυακού τόπου https://globalprep.gr  και των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από επισκέπτη/χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, η δε «GLOBAL PREP Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημία της «GLOBAL PREP   Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.».

Παροχή μαθημάτων σε σεμιναριακό χαρακτήρα

Τα μαθήματα προετοιμασίας για το GMAT Standard και το GRE αφορούν 48 συνολικά ώρες μαθήματος κατανεμημένες σε σεμιναριακό κύκλο 8 εβδομάδων, ενώ για το GMAT Basic, το IELTS, το TOEFL και το OET αφορούν 24 συνολικά ώρες μαθήματος κατανεμημένες σε σεμιναριακό κύκλο 4 εβδομάδων, σύμφωνα πάντα με το πρόγραμμα που έχει επιλέξει ο μαθητής. H «GLOBAL PREP  Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» δεσμεύεται ότι θα κρατήσει για τον εγγραφόμενο μαθητή μία θέση στο τμήμα που δήλωσε για την διάρκεια των μαθημάτων. Τυχόν αλλαγή σε άλλο τμήμα του ίδιου μήνα λόγω ανάγκης του μαθητή θα γίνεται μόνο κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία της «GLOBAL PREP  Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» και μόνο αν υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο τμήμα που ο μαθητής επιθυμεί.

Το κόστος της προετοιμασίας για τα ανωτέρω τεστ είναι αναρτημένα σε πίνακες στις αντίστοιχες υποσελίδες αυτού του ΔΤ. Η εγγραφή του μαθητή γίνεται με την προεξόφληση του αντίστοιχου ποσού. Ο εγγραφόμενος μαθητής δηλώνει ότι τα στοιχεία που θα δηλώσει στη «GLOBAL PREP  Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» (όνομα, ΑΦΜ, κλπ) είναι ορθά, καθώς σε αυτά θα κοπεί η νόμιμη απόδειξη την οποία θα παραλάβει έως και το πρώτο μάθημα. Ακύρωση της συμμετοχής του μαθητή στον σεμιναριακό κύκλο και επιστροφή του αντιτίμου δεν θα γίνεται καθώς με την παρούσα εγγραφή η «GLOBAL PREP  Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» έχει ήδη δεσμεύσει την θέση για τον μαθητή.

Μετακίνηση του μαθητή μετά την έναρξη των μαθημάτων σε κύκλο μαθημάτων επόμενου μήνα θα γίνεται μόνο κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία της «GLOBAL PREP  Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» σε νέο τμήμα εντός διαστήματος 12 μηνών και σε ώρες όπου θα υπάρχει διαθεσιμότητα, εξαιρουμένων σε κάθε περίπτωση των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου.

Οι προσομοιώσεις του test GMAT και του test GRE στον υπολογιστή θα παρέχονται στο εργαστήριο υπολογιστών της «GLOBAL PREP  Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» στις ώρες που θα κλείνει ο ίδιος ο μαθητής μέσω του ΔΤ και ανάλογα τη διαθεσιμότητα. Το δωρεάν διδακτικό υλικό περιλαμβάνει επεξηγηματικούς οδηγούς για το test, σειρές ασκήσεων που θα διανέμονται σε εβδομαδιαία βάση καθώς και όποιο περαιτέρω υλικό αποφασίσουν οι διδάσκοντες ότι πρέπει να διανεμηθεί. Το διδακτικό υλικό είναι πνευματική ιδιοκτησία της «GLOBAL PREP  Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» και η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή και αναδιανομή του δεν επιτρέπεται.

Το κόστος της εξέτασης του τεστ δεν συμπεριλαμβάνεται στα δίδακτρα. Ο μαθητής είναι υπεύθυνος να κλείσει ο ίδιος την εξέταση για το test στον επίσημο εξεταστικό φορέα. Σε περίπτωση που το επιθυμεί όμως μπορεί να ζητήσει βοήθεια για το κλείσιμο ημερομηνίας από τη γραμματεία της «GLOBAL PREP  Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» .

Το Admissions Workshop είναι ένα σεμινάριο που παρέχει η «GLOBAL PREP  Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» αποκλειστικά στους μαθητές της και αφορά σε εξειδικευμένη συμβουλευτική για την συγγραφή των συνοδευτικών εγγράφων των αιτήσεων (Personal Statement, Βιογραφικό, Συστατικές Επιστολές).

H με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή ή μαγνητοσκόπηση ή ηχογράφηση ή φωτογράφιση του μαθήματος ή του Admissions Workshop δεν επιτρέπεται. Εάν η «GLOBAL PREP  Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» διαπιστώσει την παραβίαση αυτού του όρου θα προβεί αφενός σε αποβολή του μαθητή που παραβίασε τον όρο αυτό, παρακρατώντας παράλληλα το αντίτιμο του μαθήματος, αλλά και στην ποινική δίωξή του με σκοπό την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας της, των δικαιωμάτων των εργαζομένων της, αλλά και των προσωπικών δεδομένων του προσωπικού και των μαθητών της.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της «GLOBAL PREP Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» ως ιδιοκτήτη και διαχειριστή του διαδικτυακού τόπου  https://globalprep.gr  και του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με εξαίρεση οποιωνδήποτε εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων που εκτίθενται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οποιαδήποτε επικοινωνία ή άλλο υλικό που τυχόν μας στέλνετε μέσω διαδικτύου ή απευθύνετε προς τον διαδικτυακό τόπο μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή με άλλο τρόπο, όπως ερωτήματα, σχόλια, προτάσεις και τα συναφή, η «GLOBAL PREP   Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» θα τα εκλάβει και θα τα μεταχειριστεί ως μη εμπιστευτικά, ενώ ουδεμία δέσμευση θα έχει ως προς τις πληροφορίες αυτές. Η «GLOBAL PREP Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε αυτού του είδους την επικοινωνία για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της ανάπτυξης, και προώθησης των υπηρεσιών της.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά, ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του διαδικτυακού τόπου https://globalprep.gr από τον επισκέπτη εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Σε περίπτωση παραβίασης των ως άνω όρων χρήσης εκ μέρους του χρήστη επέρχονται οι προβλεπόμενες από το νόμο συνέπειες.

Τελευταία ενημέρωση Όρων Χρήσης: Ιανουάριος 2022