50 ερευνητικές θέσεις με υποτροφία στο εξωτερικό

Home / News / 50 ερευνητικές θέσεις με υποτροφία στο εξωτερικό

scholarship

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για 50 Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Επιστήμες Μηχανικών (16 θέσεις)
1
PhD scholarship in Waste Management
Technical University of Denmark
Denmark
DeadLine : 1/9/2015
2
PhD Student – Physics or Engineering
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf
Germany
3
Postdoctoral Scientist – Renewable Energy
Helmholtz-Zentrum Berlin
Germany
DeadLine : 31/7/2015
4
PhD student Neuroimaging / Physics / Biomedical Engineering
Academic Medical Center (AMC)
Netherlands
DeadLine : 31/7/2015
5
POSTDOCTORAL RESEARCHER POSITION IN INFORMATION SECURITY – CENTER FOR CYBER AND INFORMATION SECURITY (CCIS)
Gjøvik University College
Norway
DeadLine : 31/8/2015
6
Marie S. Curie fellowship available at VISILAB-UCLM for work related to project “AIDPATH”
VISLAB
Spain
DeadLine : 15/8/2015
7
Postdoc to work on the RoMoL Project
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER
Spain
DeadLine : 31/7/2015
8
Research Assistant / PhD Student in Embedded Systems
ETH Zurich
Switzerland
DeadLine : 31/8/2015
9
Postdoc Position in Green Datacenter Networks
ETH Zurich
Switzerland
DeadLine : 19/8/2015
10
Post-doctoral Fellow in Sensor Networks
ETH Zurich
Switzerland
DeadLine : 31/8/2015
11
Research Assistant / PhD Student in Sensor Networks
ETH Zurich
Switzerland
DeadLine : 31/8/2015
12
Senior Research Fellow or Research Fellow in Distributed Energy Storage
University of Leeds
United Kingdom
DeadLine : 27/7/2015
13
Research Fellowship – Aluminium Alloy Processing
Brunel University London
United Kingdom
14
Marie Sklodowska-Curie Early Stage Researcher (15852)
University of Strathclyde
United Kingdom
DeadLine : 21/7/2015
15
Molecular Pathology – 2 years PhD position under Marie Curie Action IAPP Project. Medical, Biological, Pharmacological Sciences
ASTRAZENECA
United Kingdom
DeadLine : 1/9/2015
16
PostDoc Position – Biosensors and Applied Physiology
University of Pennsylvania
United States
Επιστήμη Πληροφορικής (9 θέσεις)
1
POSTDOCTORAL RESEARCHER POSITION IN INFORMATION SECURITY – CENTER FOR CYBER AND INFORMATION SECURITY (CCIS)
Gjøvik University College
Norway
DeadLine : 31/8/2015
2
Marie S. Curie fellowship available at VISILAB-UCLM for work related to project “AIDPATH”
VISLAB
Spain
DeadLine : 15/8/2015
3
Postdoc to work on the RoMoL Project
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER
Spain
DeadLine : 31/7/2015
4
Research Assistant / PhD Student in Embedded Systems
ETH Zurich
Switzerland
DeadLine : 31/8/2015
5
Postdoc Position in Green Datacenter Networks
ETH Zurich
Switzerland
DeadLine : 19/8/2015
6
Post-doctoral Fellow in Sensor Networks
ETH Zurich
Switzerland
DeadLine : 31/8/2015
7
Research Assistant / PhD Student in Sensor Networks
ETH Zurich
Switzerland
DeadLine : 31/8/2015
8
Molecular Pathology – 2 years PhD position under Marie Curie Action IAPP Project. Medical, Biological, Pharmacological Sciences
ASTRAZENECA
United Kingdom
DeadLine : 1/9/2015
9
PostDoc Position – Biosensors and Applied Physiology
University of Pennsylvania
United States
Οικονομικές Επιστήμες (6 θέσεις)
1
Post Doctoral Researcher in Sustainable Entrepreneurship
TU Muenchen
Germany
DeadLine : 23/8/2015
2
Doctoral Researcher in Sustainable Entrepreneurship
TU Muenchen
Germany
DeadLine : 23/8/2015
3
Postdoctoral Researcher in Corporate Social Responsibility
Food and Agricultural Sector at Kassel University
Germany
DeadLine : 13/7/2015
4
Postdoc in Applied Economics
University of Luxembourg
Luxembourg
DeadLine : 31/7/2015
5
2 PHD RESEARCH FELLOWSHIPS AT THE SCHOOL OF BUSINESS AND LAW
The University of Agder
Norway
DeadLine : 31/8/2015
6
Senior Research Fellow or Research Fellow in Distributed Energy Storage
University of Leeds
United Kingdom
DeadLine : 27/7/2015
Επιστήμες Υγείας (1 θέση)
1
Research Assistant – School of Physiology and Pharmacology
University of Bristol
United Kingdom
DeadLine : 29/7/2015
Επιστήμες Ζωής (13 θέσεις)
1
Postdoctoral Position, Evolutionary Response To Environmental Radiation
University of Oulu
Finland
DeadLine : 10/8/2015
2
Two-year postdoctoral position starting September 2015 in the Laboratory of Hereditary Kidney Diseases at the Imagine Institute in Paris (34023133)
Inserm
France
DeadLine : 31/7/2015
3
Two-year postdoctoral position starting September 2015 in the Laboratory of Hereditary Kidney Diseases at the Imagine Institute in Paris (34023132)
Inserm
France
DeadLine : 31/7/2015
4
PhD Student in enzymology applied to bioprocesses (M/F)
Luxembourg Institute of Science and Technology
Luxembourg
DeadLine : 16/8/2015
5
PhD: Deciphering regulatory interactions underlying repetitive lateral root formation (1,0 FTE)
Utrecht University
Netherlands
DeadLine : 31/8/2015
6
PhD position – solid-state NMR/membrane proteins
Utrecht University
Netherlands
7
Postdoc: mechanics of plant root growth and bending (1,0 FTE)
Utrecht University
Netherlands
DeadLine : 31/8/2015
8
PhD student: The role of the E3 ubiquitin ligase LRSAM1 in Charcot-Marie-Tooth disease
Academic Medical Center (AMC)
Netherlands
DeadLine : 31/7/2015
9
Research Assistant – School of Physiology and Pharmacology
University of Bristol
United Kingdom
DeadLine : 29/7/2015
10
PhD in Antimicrobial Therapy
Cardiff University
United Kingdom
DeadLine : 15/7/2015
11
Molecular Pathology – 2 years PhD position under Marie Curie Action IAPP Project. Medical, Biological, Pharmacological Sciences
ASTRAZENECA
United Kingdom
DeadLine : 1/9/2015
12
PostDoc Position – Biosensors and Applied Physiology
University of Pennsylvania
United States
13
Postdoctoral Fellow – Human Stem Cell Research
University of California
United States
Περιβαλλοντικές Επιστήμες (1 θέση)
1
PhD Student in enzymology applied to bioprocesses (M/F)
Luxembourg Institute of Science and Technology
Luxembourg
DeadLine : 16/8/2015
Κοινωνικές Επιστήμες (4 θέσεις)
1
Researcher (pre-doctoral stage / PhD Candidate)
WZB Berlin Social Science Center
Germany
DeadLine : 26/7/2015
2
PhD Candidate Quality of Open Education (1,0fte)
Open Universiteit
Netherlands
DeadLine : 10/8/2015
3
PhD Candidate Long-term Engagement in Open Education (1,0fte)
Open Universiteit
Netherlands
DeadLine : 1/8/2015
4
Research Fellow
University of Sussex
United Kingdom
DeadLine : 20/7/2015
Πολιτικές Επιστήμες (3 θέσεις)
1
POST-DOCTORAL RESEARCH FELLOW AT THE UNIVERSITY OF AGDER, FACULTY OF SOCIAL SCIENCES, DEPARTMENT OF GLOBAL STUDIES AND PLANNING
The University of Agder
DeadLine : 15/9/2015
2
Researcher (pre-doctoral stage / PhD Candidate)
WZB Berlin Social Science Center
Germany
DeadLine : 26/7/2015
3
Research Fellow
University of Sussex
United Kingdom
DeadLine : 20/7/2015
Θετικές Επιστήμες (16 θέσεις)
1
Postdoc Position – Palaeoclimate Modelling
Aarhus University
Denmark
2
PhD scholarship in Collective Physics in Engineered Electromagnetic Environments
Technical University of Denmark
Denmark
DeadLine : 15/8/2015
3
Postdoc Research Associate – Experimental Physics
University of Hamburg
Germany
4
Ph. D. Position for Spin Transport Studies in Ferromagnet-Semiconductor Hybrid Structures
Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
Germany
DeadLine : 31/7/2015
5
PhD Student – Physics or Engineering
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf
Germany
6
Postdoctoral Scientist – Renewable Energy
Helmholtz-Zentrum Berlin
Germany
DeadLine : 31/7/2015
7
PhD / Doctoral Student in Bioanalysis of Steroids
Justus Liebig University
Germany
DeadLine : 31/7/2015
8
PhD student Neuroimaging / Physics / Biomedical Engineering
Academic Medical Center (AMC)
Netherlands
DeadLine : 31/7/2015
9
PhD position – solid-state NMR/membrane proteins
Utrecht University
Netherlands
10
PhD student: The role of the E3 ubiquitin ligase LRSAM1 in Charcot-Marie-Tooth disease
Academic Medical Center (AMC)
Netherlands
DeadLine : 31/7/2015
11
POSTDOCTORAL RESEARCHER POSITION IN INFORMATION SECURITY – CENTER FOR CYBER AND INFORMATION SECURITY (CCIS)
Gjøvik University College
Norway
DeadLine : 31/8/2015
12
PhD. development of new organocatalytic and photocatalytic reactions
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Spain
DeadLine : 1/10/2015
13
Post-doctoral position in Environmental Analytical Chemistry
Swedish university of agricultural sciences
Sweden
DeadLine : 31/8/2015
14
Senior Research Fellow or Research Fellow in Distributed Energy Storage
University of Leeds
United Kingdom
DeadLine : 27/7/2015
15
Research Fellowship – Aluminium Alloy Processing
Brunel University London
United Kingdom
16
PhD Chemistry in Development and Applications of X-ray Birefringence Imaging (PhD Studentship)
Cardiff University
United Kingdom
DeadLine : 30/8/2015
Παιδαγωγικές Επιστήμες (2 θέσεις)
1
PhD Candidate Quality of Open Education (1,0fte)
Open Universiteit
Netherlands
DeadLine : 10/8/2015
2
PhD Candidate Long-term Engagement in Open Education (1,0fte)
Open Universiteit
Netherlands
DeadLine : 1/8/2015
Ανθρωπιστικές Επιστήμες (7 θέσεις)
1
PhD researcher ‘Parenting during adolescence and young adulthood: Individual, relational, and intergenerational processes’ (0,8 – 1,0 FTE)
Utrecht University
Netherlands
DeadLine : 30/8/2015
2
PhD Candidate Quality of Open Education (1,0fte)
Open Universiteit
Netherlands
DeadLine : 10/8/2015
3
PhD Candidate Long-term Engagement in Open Education (1,0fte)
Open Universiteit
Netherlands
DeadLine : 1/8/2015
4
Doctoral Research Fellowship in Language Technology and Russian Linguistics at the Department of Language and Linguistics
UiT The Arctic University of Norway
Norway
DeadLine : 17/8/2015
5
Doctoral Research Fellowship in Linguistics (Language Acquisition, Variation & Attrition) at the Department of Language and Linguistics
UiT The Arctic University of Norway
Norway
DeadLine : 17/8/2015
6
Doctoral Research Fellowship in Saami Language Technology at the Faculty of Humanities, Social Sciences and Education
UiT The Arctic University of Norway
Norway
DeadLine : 17/8/2015
7
Post-doctoral Research Fellowship in Linguistics at the Department of Language and Linguistics
UiT The Arctic University of Norway
Norway
DeadLine : 1/8/2015
Ιατρική Επιστήμη (4 θέσεις)
1
Research Assistant – School of Physiology and Pharmacology
University of Bristol
United Kingdom
DeadLine : 29/7/2015
2
PhD in Antimicrobial Therapy
Cardiff University
United Kingdom
DeadLine : 15/7/2015
3
Molecular Pathology – 2 years PhD position under Marie Curie Action IAPP Project. Medical, Biological, Pharmacological Sciences
ASTRAZENECA
United Kingdom
DeadLine : 1/9/2015
4
PostDoc Position – Biosensors and Applied Physiology
University of Pennsylvania
United