Υποτροφίες για MBA στο Strathclyde Business School στη Σκωτία
Post

Υποτροφίες για MBA στο Strathclyde Business School στη Σκωτία

Το Business School του University of Strathclyde ανακοινώνει υποτροφίες για MBA μέσω του προγράμματος “Strathclyde Business School Full Time MBA Deans Excellence Awards”. Η υποτροφία απευθύνεται σε υποψήφιους φοιτητές από όλο τον κόσμο με εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στο Full Time MBA μπορούν να κάνουν αίτηση φοιτητές που κατέχουν...

June 27, 2019June 27, 2019by
Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο London Business School στην Αγγλία
Post

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο London Business School στην Αγγλία

Το London Business School στην Αγγλία ανακοινώνει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε όλα τα προγράμματα που προσφέρει το πανεπιστήμιο. Η υποτροφία απευθύνεται σε άτομα θυλικού γένους που εργάζονται ήδη αλλά έχουν γίνει δεκτές σε κάποιο από τα μεταπτυχιακά προγράμματα του πανεπιστημίου. Καλύπτεται μέχρι και το 50% των εξόδων φοίτησης. Την φόρμα αίτησης για την υποτροφία...

June 7, 2019June 10, 2019by
Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Cardiff University στο Ηνωμένο Βασίλειο
Post

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Cardiff University στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Cardiff University ανακοινώνει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε όλα τα προγράμματα που προσφέρει το πανεπιστήμιο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να κατέχουν άριστες ακαδημαϊκές επιδόσεις και να έχουν γίνει δεκτοί σε κάποιο από τα προγράμματα που προεσφέρει το πανεπιστήμιο. Το ύψος του ποσού ανέρχεται σε τούλάχιστον 3.000 λίρες και δίνεται με την μορφή έκπτωσης...

June 4, 2019June 4, 2019by